Thông tin hỗ trợ

Trong quá trình vận hành, VIE Portal NG Passport Service được rà soát và liên tục cập nhật.Do vậy có thể xảy ra một số lỗi hoặc hoạt động không như mong muốn trong một số trường hợp.
Khi đó, bạn vui lòng tìm kiếm các thông tin cơ bản với các tình huống sử dụng cụ thể. Sau khi tìm hiểu,nếu bạn chưa xử lý được tình huống, vui lòng ghi chép lại các bước thực hiện (tốt nhất là có cả ảnh chụp màn hình)và gửi các nội dung đó về địa chỉ email vieportal [at] gmail [dot] com.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng form ở dưới để gửi thông tin yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ thông tin khác.

Gửi thông tin yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ
Họ Tên:*
Điện thoại:*
Email:*
Tiêu đề:*
Nội dung: *
VIE Portal NG Captcha Image
Mã kiểm tra:*