Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Giới thiệu

VIE Portal NG Passport Service là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản chung để truy cập các website đã đăng ký là thành viên của VIE Portal NG Passport Service. Sử dụng dịch vụ của VIE Portal NG Passport Service, bạn không phải đăng ký nhiều lần tại nhiều trang web, chỉ đăng nhập một lần để vào các trang web khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một điạ chỉ duy nhất.
VIE Portal NG Passport Service ý thức rằng, tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng, do vậy VIE Portal NG Passport Service cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. VIE Portal NG Passport Service sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được VIE Portal NG Passport Service sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân hãng. Khi đăng ký sử dụng của VIE Portal NG Passport Service tức là bạn đã đồng ý rằng mình chấp thuận những điều được mô tả tại Chính sách bảo vệ sự thông tin cá nhân này.

2. VIE Portal NG Passport Service sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào?

VIE Portal NG Passport Service không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được phục vụ trong việc đăng ký dịch vụ, và giúp chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết.
Khi bạn đăng ký, chúng tôi cần biết tên, email, địa chỉ IP (Internet Protocol) và có thể cả địa chỉ thường trú của bạn. Điều này giúp chúng tôi xử lý và thực hiện một cách an toàn đăng ký của bạn, cũng như thông báo cho bạn biết tình trạng đăng ký của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để nhằm mục đích kiểm tra, dự phòng cho các trường hợp phát sinh trong tương lai.
Chúng tôi cũng sẽ không cung cấp thông tin đăng ký của bạn cho các website tham gia sử dụng dịch vụ của VIE Portal NG Passport Service một cách mặc định trừ phi bạn đồng ý sử dụng thông tin đăng ký của mình tại VIE Portal NG Passport Service để truy cập các dịch vụ trên website kể trên bằng cách chọn: Đăng nhập với ID và mật khẩu của VIE Portal NG Passport Service tại website đó

3. Bảo vệ thông tin người dùng

Tất cả dữ liệu về người dùng được chúng tôi bảo vệ trong cơ sở dữ liệu. Để chống lại những truy cập không được phép, chúng tôi chỉ giới hạn việc truy cập tới các thông tin cá nhân về bạn cho một số người trong trường hợp họ cần tiếp xúc với các thông tin đó để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

4. Cookie là gì?

"Cookies" là những phần thông tin được lưu trữ bởi trình duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn. VIE Portal NG Passport Service dùng cookies để lưu giữ những thông tin sau: lần cuối cùng bạn đăng nhập, tên người dùng và mật khẩu nếu bạn cho phép nhớ mật khẩu, các tuỳ chọn của người dùng đối với hệ thống. Cookies không được dùng để theo dõi hoạt động của bạn hoặc thực hiện bất cứ một chức năng nào khác. Nếu bạn không cho phép cookies trong trình duyệt của bạn, những thao tác này có thể không làm việc đúng. Vì vậy, bạn cần phải cho phép Cookies nếu bạn muốn truy nhập vào những trang cá nhân hay các dịch vụ khác của VIE Portal NG Passport Service.

5. Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được sửa trực tuyến tại địa chỉ VIE Portal NG Passport Service mà không ở bất kì địa chỉ nào khác.

6. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

VIE Portal NG Passport Service không bán, để lộ, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (các cá nhân, tổ chức, các công ty không có liên quan) ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn có thể sử dụng khi đăng ký với VIE Portal NG Passport Service.
Chúng tôi không yêu cầu các thông tin khác của bạn như mật khẩu email, số chứng minh hay số tài khoản. Việc có cung cấp một số thông tin như điện thoại nhà riêng, điện thoại cơ quan, số di động hay không là tuỳ thuộc ở bạn.

7. VIE Portal NG Passport Service liên hệ với bạn như thế nào?

VIE Portal NG Passport Service sẽ thông báo với người đăng ký qua email rằng việc đăng ký của họ đã hoàn thành hay sắp sửa hoàn thành. Sau đó chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc với bạn qua email để thông báo cho bạn biết về những thông tin quan trọng liên quan tới tài khoản của bạn hoặc về các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.
Chúng tôi giữ quyền gửi các thông tin liên quan tới dịch vụ của VIE Portal NG Passport Service tới bạn, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, thông điệp từ người quản trị, được xem như là một phần của tài khoản của bạn mà bạn không thể từ chối nhận chúng.

8. Thay đổi chính sách bảo bảo vệ sự riêng tư

Các dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi nên Chính sách bảo mật sự riêng tư có thể thay đổi. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất.
Bạn có thể tìm thấy bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VIE Portal NG Passport Service tại phần Chính sách trên trang web của chúng tôi

9. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản

Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng, việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:
a. Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho VIE Portal NG Passport Service, những người của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản của VIE Portal NG Passport Service.
b. Theo yêu cầu của pháp luật phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng..

10. Điều khoản khác

Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ đến mức tối đa sự riêng tư của bạn, nhưng có thể một số trang web khác thì không. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của các website khác như các trang được quảng cáo và liên kết từ VIE Portal NG Passport Service đến. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi yêu cầu trên trang web VIE Portal NG Passport Service. Bạn nên xem qua chính sách của mọi dịch vụ trên mạng mà bạn sử dụng trước khi gửi đi các thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư khác. Bạn có thể tin tưởng rằng, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập trên trang VIE Portal NG Passport Service để xử lý việc đăng ký và tập hợp các dữ liệu thống kê chung về việc đăng ký tài khoản. Chúng tôi không bán, trao đổi, cung cấp thông tin riêng của bạn cho cá nhân hoặc tổ chức khác.
Khi sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của VIE Portal NG Passport Service. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ gửi thông báo trên trang này để bạn có thể biết được chúng tôi yêu cầu thông tin nào, việc sử dụng chúng, và chúng tôi công bố với điều kiện nào.