Gửi lại mã kích hoạt tài khoản
Bước 1, nhập địa chỉ e-mail của tài khoản đã đăng ký vào ô phía dưới
*
Bước 2, nhập chính xác mã kiểm tra trong ảnh vào ô phía dưới để xác định quá trình gửi lại mã kích hoạt là hợp lệ.
VIE Portal NG Captcha Image
*
Bước 3, bấm chuột vào phím [Gửi mã kích hoạt] ở dưới để lấy mã kích hoạt tài khoản mới.