Lấy mật khẩu đăng nhập mới
Bước 1, nhập địa chỉ e-mail sử dụng để đăng nhập hệ thống vào ô phía dưới
*
Bước 2, nhập chính xác mã kiểm tra trong ảnh vào ô phía dưới để xác định quá trình lấy mật khẩu mới là hợp lệ.
VIE Portal NG Captcha Image
*
Bước 3, bấm chuột vào phím [Lấy mật khẩu] ở dưới để lấy mật khẩu đăng nhập mới.