Đăng ký tài khoản thành viên
Thoả thuận đăng ký thành viên
Bạn phải đồng ý với các quy định dưới đây trước khi đăng ký trở thành thành viên của hệ thống:
  • Khi bạn đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp một vài thông tin cần thiết.Các thông tin này sẽ được hiển thị trên hệ thống, được chúng tôi bảo mật và không cung cấp cho hãng thứ 3.
  • Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi một email tới địa chỉ email đã đăng ký sử dụng, bạn phải kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn trong email để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên trước khi sử dụng. Do đó, địa chỉ email này phải tồn tại & hợp lệ.
  • Bạn không được gửi các thông tin liên quan đến tình dục, bạo lực,... các thông tin kích động và tất cả các thông tin không được pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam chấp nhận.Tất cả các thông tin kể trên sẽ bị xóa mà không thông báo trước.Các thành viên đăng các thông tin này sẽ bị xóa ngay sau khi gửi thông tin mà không cần giải thích.
  • Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến các thông tin do bạn gửi lên.
  • Các tài khoản thành viên đã đăng ký nhưng không kích hoạt để tham gia hoạt động sẽ tự động bị xoá bỏ sau 01 tháng kể từ thời điểm đăng ký mà không cần thông báo.
  • Tài khoản thành viên của bạn đã đăng ký ở đây có thể sử dụng được để truy cậpvào các hệ thống liên minh khác có sử dụng dịch vụ VIE Portal NG Passport Services.